រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 4

Kromuon Chort Takadia

ប្រេងកូលា លោកតាមុន្នីឥស្សីដៃទិព្វ

ប្រេងកូលា លោកតាមុន្នីឥស្សីដៃទិព្វ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $5.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $5.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Benefits:

  • Bruised on the face, burn sun light
  • Tighten facial skin 
  • Freckle, beauty spot 
  • Itching 
  • Allergic skin
  • Rosacea
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ