រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 3

Golden Yem

តែខ្ញីម្រេច

តែខ្ញីម្រេច

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $4.50 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $4.50 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង
តែ Pepper Giner ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ diuretic និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាក្នុងការបន្សាបជាតិពុលដល់រាងកាយ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងផ្កាម្រេច និងខ្ញី វាគឺជាការបន្ថែមដ៏ល្អចំពោះរបបអាហារធម្មតា ដែលរួមបញ្ចូលសារធាតុរាវដើម្បីជួយផ្តល់ជាតិទឹកដល់រាងកាយ។
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ