រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

Medical Herb

ប្រេងកូលា លោកតាមុន្នីឥស្សីដៃទិព្វ

ប្រេងកូលា លោកតាមុន្នីឥស្សីដៃទិព្វ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $2.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $2.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Relief of the pain of hands or legs joints, stomachache, headache, dizziness, flu, car or boat vomit, itching, bitting insect. Available for both children and adults. 

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ