រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

H & Golden Bowl

ម្រេច​ខ្មៅ

ម្រេច​ខ្មៅ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $4.50 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $4.50 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង
នៅស្រុកសំឡូត ដែលដីមានជីជាតិល្អ កសិករដាំម្រេចដោយប្រើជីកំប៉ុស។ នេះជាម្រេចខ្មៅថ្នាក់ទី 1 ដែលយើងជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើទំហំរបស់វា ភាពស្ងួត ក្លិនក្រអូប និងរសជាតិហឹរ។
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ