រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 1

Camb-Aha

ស្វាយសម្ងួតធម្មជាតិ

ស្វាយសម្ងួតធម្មជាតិ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $2.50 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $2.50 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

ចំណិតស្វាយស្ងួតឆ្លងកាត់ដំណើរនៃការសម្ងួត ។ វាមានរសជាតិផ្អែម និងរៀងស្វិតបន្តិច ដែលត្រូវបានពង្រឹងដោយការសម្ងួត។  វានៅតែរក្សាពណ៌ទឹកក្រូច ឬពណ៌លឿង ប៉ុន្តែក្លាយជាពណ៌ងងឹតបន្ទាប់ពីសម្ងួតហើយ។

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ