រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

Medical Herb

ប្រេងកូលា លោកតាមុន្នីឥស្សីដៃទិព្វ

ប្រេងកូលា លោកតាមុន្នីឥស្សីដៃទិព្វ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $2.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $2.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Relief of joint pain, stomachache, headache, dozziness, cold, itch, insect bites and stings.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ