អំពី CAMB-AHA

Camb-Aha គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលឧទ្ទិសដល់ការផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ទាំងទីក្រុង និងជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការគាំទ្រផលិតផលខ្មែរកែច្នៃក្នុងស្រុក។ គោលដៅចម្បងរបស់ Camb-Aha គឺបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់អ្នកស្រុកនៅទូទាំងតំបន់នានា ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (MSMEs) នៅទូទាំងប្រទេស។

CambAha ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះតែផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដែលមាន។ ផលិតផលទាំងនេះមានចាប់ពីធាតុថែទាំសុខភាពសំខាន់ៗ អាហារសម្រន់ដែលមានប្រយោជន៍ ផលិតផលថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងទំនិញកប្បាសត្បាញយ៉ាងប្រណិត។ Camb-Aha ខិតខំបង្កើតផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់ជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់បេតិកភណ្ឌដ៏សម្បូរបែបនៃអាហារក្នុងស្រុក និងសិប្បកម្ម។

ដោយក្តីគោរព

សាលត

សាឡុត អេង